Placeholder image

เรื่อง :การถอดท่าฟ้อนรำจากลายผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสา


 

การถอดท่าฟ้อนรำจากลายผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสา  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 24/5/2561   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1014ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2405229542รำจ้า.mp4Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805