Placeholder image

เรื่อง :คู่มือการบริหารโครงการ


 

คู่มือการบริหารโครงการ

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 4/9/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1601ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 4234812820คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารโครงการ.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805