Placeholder image

เรื่อง :แนวปฎิบัติคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา


 

แนวปฎิบัติคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 8/7/2559   โดย น.ส.กรณัฐ เล้าวาลิต   อ่านแล้ว : 282ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 812941350หน้าที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805