Placeholder image

เรื่อง :เผยแพร่กระบวนการบริหารพัสดุ การดำเนินการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 30/9/2562   โดย รพีพรรณ เทียบแก้ว   อ่านแล้ว : 420ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 30143116416ผังงาน.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805