Placeholder image

เรื่อง :ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์นอกแผนต้องทำอย่างไร?????


 

ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์นอกแผนต้องทำอย่างไร?????  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 26/5/2559   โดย น.ส.กรณัฐ เล้าวาลิต   อ่านแล้ว : 325ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 26115042935ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์นอกแผน จะต้องทำอย่างไรบ้าง.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805