Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562


 

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 1 – 25 เมษายน 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 1 – 25 เมษายน 2562 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพร่างกาย 29 เมษายน 2562 
4. การสอบสัมภาษณ์ 1 พฤษภาคม 2562 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 3 พฤษภาคม 2562 

ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ลิ้งรับสมัคร

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 31/3/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 896ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startuo Entrepreneurs Camp
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยสศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครเป็นเยาวชนดีเด่น
ตลาดหลักทรัพย์จัดสอบแข่งขันเศรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
กำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต
คอร์สการตลาดออนไลน์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นศ ป.โท ป.เอก
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805