Placeholder image

เรื่อง :Mulah (มูล่า)คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน Startup Thailand League 2021


 

 
คณะบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม Mulah (มูล่า)คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน Startup Thailand League 2021พร้อมเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ เพื่อหาสุดยอด ยูนิคอร์น กำหนดแข่งขันช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีสถาบันการศึกษา 40 แห่งทั่วประเทศ หรือ 400 ทีม ร่วมแข่งขัน จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIAเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
อาจารย์สุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาจาก สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ กล่าวว่า การแข่งขัน Startup Thailand League 2021นับเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา ที่มุ่งพัฒนา และปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ Startup ให้กับเยาวชนนักศึกษา เพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนของ หน่วยพัฒนา Startupโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 ทีม และ ทีม Mulah สามารถคว้ารางวัล และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ผลงาน ระบบแพตฟอร์ม Application ตลาดออนไลน์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบให้กับร้านอาหาร โดยแพตฟอร์ม Application จะทำหน้าที่ในการจัดซื้อวัตถุดิบ และส่งให้กับร้านอาหารที่เข้ามาเลือกชื้อวัตถุดิบผ่านทางแพตฟอร์ม Application
สมาชิกในทีม Mulah (มูล่า)ได้แก่
นางสาวธัญญลักษณ์ ทองปัญญา นักศึกษาปี 3 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นางสาวนันธนา แสงแดง นักศึกษาปี 3 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นายนนทวัฒน์ ป้องแก้ว นักศึกษาปี 3 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นายอภิศักดิ์ จำปาใด นักศึกษาปี 3 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ
นายอภิสิทธิ์ ใจแก้ว นักศึกษาปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนผลงานนักศึกษาอีก 9 ทีม ที่นำเสนอยังรอลุ้นรับรางวัลทุนสนับสนุน ทีมละ 25,000 บาท จากเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 อีกด้วย ความสำเร็จครั้งนี้ขอบคุณ คณาจารย์ผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา ร่วมส่งกำลังใจทีม Mulah คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 5/8/2564   โดย ผศ.ดร.บุษกร คำโฮม   อ่านแล้ว : 221ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 51153344124144913917new03Artboard 2@2x.pngTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805