Placeholder image

เรื่อง :ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567


 

นักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจขอได้โปรดจัดส่งเอกสารการสมัคร ผ่านงานวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 เพื่อสรุปข้อมูลจัดส่งสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดเพิ่มเติม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 20/11/2565   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 2578 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805