Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ทุนหลังปริญญาเอก Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET


 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ทุนหลังปริญญาเอก Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET

 

1. ทุนด้านดนตรี ระยะเวลา 9 เดือน ปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2566

2. ทุนปริญญาเอก ระยะเวลา 36 เดือน ปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2566

3. ทุนหลังปริญญาเอก ระยะเวลา 3-9 เดือน ปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 28/12/2565   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 2536ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2810811391ทุน ป.ตรี บัณฑิตศึกษา และทุนหลังปริญญาเอกโครงการ Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805