Placeholder image

เรื่อง :บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชื่นชมนักศึกษาฝึกงาน


 

 
ขอขอบคุณ ประธานบริษัท Veritrans International ในโอกาส รับ นศ.สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  เข้าทำงานอย่างต่อเนื่องหลังผ่านการฝึกงาน โดยมี Kanokwan Yiangsuppanontr (Managing Director) ควบคุมการฝึกปฎิบัติร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม ด้วยปณิธาน " Veritans it's beyond logistics" 
 
ทั้งนี้ บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดแสดงเพลง "อมตะสยาม" ผ่านวง Thailand Symphony Orchrestra ซึ่งเป็นเพลงเก่า จากปี พ.ศ.2230 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยมี ศาสตรจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และมีศิลปินแห่งชาติมาร่วมงานอีกหลายท่าน ในงานนี้บริษํทฯ ส่ง นศ.ฝึกงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปช่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานร่วมกับมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ผู้จัดงานหลักในการแสดงดนตรีในครั้งนี้ หลังจากเสร็จงาน ทางบริษัทได้รับการชื่นชมอย่างมากจากผู้จัดการและทีมงานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ในความสามารถของนักศึกษาฝึกงานทุกคน สร้างความภูมิใจให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 2/2/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1666 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805