Placeholder image

เรื่อง :แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง)


 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเอกสารแนบ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 26/10/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 73ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 26104929159แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง .pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805