Placeholder image

เรื่อง :แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์-2563-2567-ปรับปรุง-2564


 

แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์-2563-2567-ปรับปรุง-2564

โดย งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 30/7/2563   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 2690ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 910443133ล่าสุด-แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์-2563-2567-ปรับปรุง-2564.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805