Placeholder image

เรื่อง :แผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)


 

แผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) ตามเอกสารแนบ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 20/11/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 196ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 20142410766แผนกลยุทธ์2566-2570.pdfTags:
แผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์, พ.ศ.2566 - 2570


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805