Placeholder image

เรื่อง :หมายเลขโทรศัพท์แบบรวม


 

หมายเลขโทรศัพท์แบบรวม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 26/1/2560   โดย นายชัยชนะ นวลพงษ์   อ่านแล้ว : 1638ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 26213823706ตารางห้องและเบอร์โทรศัพท์แบบรวม.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805