Placeholder image

เรื่อง :ประกาศ ปรับเปลี่ยนการใช้ลานจอดรถคณะบริหารศาสตร์


 

 

ประกาศ

ปรับเปลี่ยนการใช้ลานจอดรถคณะบริหารศาสตร์

- ลานจอดรถด้านหน้าคณะฯเฉพาะรถยนต์ เท่านั้น

-รถจักรยานยนต์ให้ใช้ลานจอดด้านหลังคณะฯ เท่านั้น

 

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 18/8/2560   โดย นายชัยชนะ นวลพงษ์   อ่านแล้ว : 3855ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1811822476ลานจอด999.jpgTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805