Placeholder image

เรื่อง :วิธีการใช้ถังดับเพลิง


 

วิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น



  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 26/1/2560   โดย นายชัยชนะ นวลพงษ์   อ่านแล้ว : 1698



ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 26221220433วิธีการใช้ถังดับเพลิง.pdf



Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805