Placeholder image

เรื่อง :สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ"นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young&Smart Accountant"


 

สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ"นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young&Smart Accountant" ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560.  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 16/3/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 3508 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยว
บัญชี ม.อุบลเค้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ"นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young&Smart Accountant"

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805