Placeholder image

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ


กิจกรรม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขอแสดงความยินดีกับทีม Genernal gang สามารถคว้ารางวัล : ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน R2M

เมื่อ : 5/8/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : ผศ.ดร.บุษกร คำโฮม

Mulah (มูล่า)คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน Startup Thailand League 2021

เมื่อ : 5/8/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : ผศ.ดร.บุษกร คำโฮม

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อ : 7/7/2564 หมวดหมู่ : กิจกรรม โดย : ผศ.ดร.บุษกร คำโฮม


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805