Placeholder image

สาขาวิชาการตลาด


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

สาขาการตลาดติวเข้มปี 2 ก่อนรับการฝึกงานภาคฤดูร้อน

เมื่อ : 3/2/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการ “Makro มิตรแท้โชห่วย” U-Project Online 2021

เมื่อ : 21/10/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805