Placeholder image

เรื่อง :วิชา อ.ธรรมวิมล


 

วิชา อ.ธรรมวิมล  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 4/2/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 205ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 491810684Data_for_300 samples.xlsxTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805