Placeholder image

เรื่อง :ตัวอย่าง File สำหรับการทดสอบ


 

ตัวอย่าง File สำหรับการทดสอบ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 31/8/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 164ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 31121726965Excel_Exam.xlsxTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805