Placeholder image

เรื่อง :ไฟล์ตัวอย่างการอบรม Excel


 

ไฟล์ตัวอย่างการอบรม Excel  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 24/4/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 384ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 24131656255Excel2016.xlsxTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805