Placeholder image

เรื่อง :ดาวน์โหลด th sarabunit๙ ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี


 

ดาวน์โหลด th sarabunit๙ ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี

 

ฟอนต์ th sarabunit๙ คืออะไร

ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี TH Sarabun IT๙ คือฟอนต์ราชการไทยอีกแบบหนึ่งที่ TH Sarabun IT๙ มีจุดเด่นคือ พิมพ์ตัวเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเรากด numpad หรือ num lock เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ตัวเลขไทยมากๆ เพราะปกติตัวเลขไทยมันจะอยู่แถวบนของแป้นพิมพ์ซึ่งไม่ค่อยสะดวกในการใช้งาน

สำหรับฟอนต์ชุด TH Sarabun IT๙ ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี ประกอบด้วย 8 ตัว คือ

  • TH Niramit AS-IT๙ Bold Italic
  • TH NiramitIT๙ Bold
  • TH NiramitIT๙ Italic
  • TH NiramitIT๙
  • TH SarabunIT๙ Bold
  • TH SarabunIT๙ BoldItalic
  • TH SarabunIT๙ Italic
  • TH SarabunIT๙

ดาวน์โหลดฟอนต์ th sarabunit๙

ท่านสามารถดาวน์โหลด ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรีได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

  TH Sarabun IT9.zip  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 29/10/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1792634 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805