Placeholder image

เรื่อง :โปรแกรมเปลี่ยนภาษา


 

โปรแกรมเปลี่ยนภาษา  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 3/10/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 4370ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3203132193LJ.Switch.Lang.V2.1.exeTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805