Placeholder image

เรื่อง :โรงแรมรายาวดี ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน


 

โรงแรมรายาวดี  (http://www.rayavadee.com/th/index.php)  ต้องการรับนักศึกษาฝึกงานจำหนวนหลายตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เกี่ยวกับโรงแรม

       รายาวดีตั้งอยู่บริเวณแหลมพระนางที่ทอดยาวสู่ท้องทะเลอันดามัน ริมอุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงด้านความงามของธรรมชาติและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและป่าไม้ ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบกว่าสองทศวรรษที่รีสอร์ทได้ถือกำเนิดด้วยแนวคิดที่คำนึงถึงความสอดคล้องของสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติ การออกแบบห้องพักรูปทรงศาลาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของสวนมะพร้าวและพืชพรรณป่าเมืองร้อนอันเขียวขจี ห้องพักแต่ละหลังถูกเชื่อมด้วยทางเดินสวนที่คดเคี้ยวตามแนวของต้นไม้เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ทำให้ผู้เข้าพักได้รู้สึกถึงความความใกล้ชิดกับธรรมชาติ และด้วยอุดมการณ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรและความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทางรีสอร์ทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการรักษาสมดุลของธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมด้วยการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า การสร้างระบบจัดการของเสียเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และการอนุรักษ์การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

       จังหวัดกระบี่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจพร้อมรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบรูณ์ได้กลายเป็นพันธกิจที่สร้างความท้าทายแก่รีสอร์ท ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราได้จัดระเบียบและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลทำความสะอาดชายหาดโดยรอบและร่วมปลูกป่าชายเลน พร้อมทำกิจกรรมต่างๆเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลอันดามัน อีกทั้งการร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง มูลนิธิเอนไลฟ์ ในปี พ.ศ. 2552 ในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นในการสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลของจังหวัดกระบี่

       นอกจากการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น เรายังมุ่งมั่นสานต่อและขยายพันธกิจของเราไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทยด้วยการบริจาคส่วนแบ่งกำไรประจำปีเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆผู้ยากไร้ อีกทั้งเรายังร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสนับสนุนและก่อตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิ การร่วมมือกับโครงการปันกัน, โครงการ FOOD4GOOD และการสนับสนุนกองทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นต้น

 

 

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 17/2/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 6356ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1764343535รับนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมรายาวดี.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805