Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564


 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 63 ทุน ดังนี้
1. ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน จำนวน 39 ทุนๆละ 4,000 บาท (สมัครได้ทุกชั้นปี)
2. ทุนยากจน จำนวน 13 ทุนๆละ 10,000 บาท (สมัครได้ทุกชั้นปี)
3. ทุนผู้ประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 7 ทุนๆละ 10,000 บาท (สมัครได้ทุกชั้นปี)
4. ทุนคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล จำนวน 1 ทุนๆละ 10,000 บาท (สมัครได้ทุกชั้นปี)
5. ทุนบริษัทยิ่งยง มินิมาร์ จำกัด จำนวน 3 ทุนๆละ 15,000 บาท (สมัครได้ทุกชั้นปี)
นักศึกษาที่มีความประสงค์​สมัคร​เพื่อขอรับทุนการศึกษา​ สามารถ​ส่งใบสมัครได้ ณ งานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ (พี่ปิ๊ก) ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2564
1️⃣ประกาศทุนอาหารกลางวัน https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2021061610541970.pdf
2️⃣ประกาศทุนยากจน https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2021061610574131.pdf
3️⃣ประกาศทุนผู้ประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2021061610561166.pdf
4️⃣ประกาศทุนคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2021061610530927.pdf
5️⃣ประกาศทุนบริษัทยิ่งยง มินิมาร์ จำกัด
ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

https://www.ubu.ac.th/.../file.../00037f2021061611335231.pdf

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อ พร้อมรายละเอียดการสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผ่าน เพจ งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลาและสถานที่ รวมทั้งลำดับการสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผ่าน เพจ งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 21/6/2564   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 1205ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 21111551237ใบสมัครขอรับทุน.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์
บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805