Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564


 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาละ 4,000 บาท/ปี ประเภททุนรายปี

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ทุกชั้นปี

2. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย อยู่ในศีลธรรม

4. เป็นผู้ขาดแคลน ขาดบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู

กำหนดการสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 สิงหาคม 2564 (เ้วลา 12.00 น.) ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 (เ้วลา 16.00) ณ เพจงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ คณะบริหารศาสตร์ (ตึกใหม่)

ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างนี้



  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 29/7/2564   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 580



ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2916747922ใบสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง.pdf



Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์
บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805