Placeholder image

งานบริการการศึกษา


ทุนการศึกษา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์ทุน UK CHEVENING SCHOLARSHIPS 2024/2025 จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร (รับสมัครถึง 7 พ.ย. 2566)

เมื่อ : 5/10/2566 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ทุนหลังปริญญาเอก Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET

เมื่อ : 28/12/2565 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567

เมื่อ : 20/11/2565 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805